กรุณาเลือกระดับการแสดงผล

  ภาคเรียนที่ 1

  ภาคเรียนที่ 2

  สิ้นปีการศึกษา

   

จำนวนนักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2562

รายการ
นักเรียน
ชาย
หญิง
รวม
มหาวิทยาลัยของรัฐมหาวิทยาลัยเปิดของรัฐมหาวิทยาลัยของเอกชนสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาลสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชนสถาบันพยาบาลสถาบันทหารสถาบันตำรวจสถาบันอื่น ๆรับราชการทำงานรัฐวิสาหกิจภาคอุตสาหกรรมภาคการเกษตรการประมงค้าขาย ธุรกิจงานบริการรับจ้างทั่วไปบวชในศาสนาไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่ออื่น ๆ รวมทั้งสิ้น
0


0


0หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2562